Logo 5

Agil projektledelse

Agil projektledelse er en måde at arbejde på, når projektet er komplekst, og vejen til målet er usikkert. Du kender simpelthen ikke den nemmeste og bedste vej. Et agil projekt er eksplorativt, hvor der er fokus på de erfaringer, teamet gør undervejs. I et agilt projekt arbejder vi iterativt og inkrementelt, hvilket betyder, at teamet arbejder i korte sprints med mange releases/udgivelser. På den måde bevæger projektet sig fremad, mens projektmedlemmerne hele tiden bliver klogere på opgaven og finder den bedste løsning.

De fem behaviours

Det er fem såkaldte behaviours, der kendertegner agile projekter:

 • Gennemsigtighed
 • Samarbejde 
 • Selvorganisering
 • Udforskning
 • Kommunikation.
 
Det betyder, at virksomheden afgiver kontrol og lader det være op til teamet selv finde frem til løsningen og vejen derhen. Hvis vi allerede kender vejen og løsningen, bruger vi vandfaldsmodellen. Når vi arbejder agilt i projekter, kender vi netop ikke løsningen, den skal teamet finde. Det betyder ikke, at virksomheden ikke har kontrol, det betyder bare, at virksomheden stoler på projektteamet til at komme op med en løsning.

De fem agile behaviours:

 • Gennemsigtighed
 • Samarbejde 
 • Selvorganisering
 • Udforskning
 • Kommunikation.

Scrum

Scrum er en agil arbejdsmetode. Scrum er kendetegnet ved, at være

 • Selvorganiserende
 • Cross-functional
 • Fleksibelt, kreativt og produktivt
 • Rollebestemt med:
  • Product owner
  • Scrum master
  • Development team.
 
Product owner’en er kundens forlængede arm og ansvarlig for at prioritere backloggen og hvilke opgaver, der skal indgå i næste sprint. Development teamet planlægger opgaverne på et sprint planning meeting. Til slut i sprinten bliver produktionen vist og bagefter releaset/deployet. Et agilt set up kommer igennem:
 • Sprinten
 • Sprint planning
 • Daily Scrum
 • Sprint review
 • Sprint retrospective

 

Scrum kan også bruges til almindeligt dagligt arbejde, hvor det kan være en fordel at arbejde mere iterativt og med en mere eksplorativ tilgang.

Agile projekter

Kanban

Kanban er en fantastik måde arbejde på, hvis du gerne vil have stor gennemsigtighed for projektdeltagerne. Det kan være en fordel, at projektdeltagerne (ofte udviklere) kan se hele produktbackloggen, sprintloggen, hvad der er testet, og hvad der er klar til at blive deployet. Det giver et motiverende overblik.

Der er seks generelle elementer i Kanban:

 • Visualisering
 • Begrænse WIP (work in progress)
 • Styr flowet
 • Hav tydelige regler
 • Lav feedback loops
 • Forbedre samarbejdet – udvikling via eksperimenter
 

I et typisk Kanban-projekt er der en tavle, hvor opgaverne står på. Der er en backlog- og Work in Progress-kolonne. Teamdeltagerne tager så efterhånden opgaverne fra backloggen og flytter dem, efterhånden som de kommer gennem flowet for til sidst at release/deploye opgaverne.

Lean Start up

Endelig er der også Lean Start up. Der er det ultimative kundestyrede projektframework. Lean Start up går up på at lave mindst muligt for at få viden om det projekt, vi har udset os. 

Det gør vi ved at lave en MVP (Minimum Viable Project). En MVP er en prototype, vi laver, for at teste ideen på kunderne. Kort sagt: Build, Measure, Learn. 

Den viden, vi får fra kunderne, bruger vi så til at udvikle videre på og forbedre vores ide. Det fortsætter vi med, indtil vi har det færdige produkt. Eller nedlægge projektet. Hvis ideen ikke interesserer kunderne, er der ingen grund til at arbejde videre med ideen. Ved at lave en MVP, kan vi teste ideen, inden vi bruger en masse penge på sende et produkt på markedet. Fail fast, bliver det kaldt. Derfor releaser/deployer vi en masse gange for at få feedback fra kunderne, så vi kan lære og tilrette vores produkt.

 

 

Skal du have hjælp til dit komplekse projekt eller have teste din ide, så kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe.

Læs også om

PRINCE2

I PRINCE2 er der fokus på principper, variabler og processer.

Vandfaldsmodellen

I projekter, hvor produktet og vejen dertil klar og tydelig, er vandfaldsmodellen oplagt.

Kontakt os for at høre mere

Ring

Du er velkommen til at ringe, hvis du har brug for hjælp med din kommunikation

29 705030

Contenti er et content marketingbureau med speciale i e-commerce, webkommunikation og -strategi. Vi arbejder med projektledelse, webshops, nyhedsbreve, websites og søgemaskineoptimering (SEO).

© Contenti

Tietgensgade 72
1704 København V.
Tlf.: 29 70 50 30
E-mail: hello@contenti.dk
CVR-nr.: 42096415

Vi bruger sporingscookies på vores hjemmeside for at forbedre vores marketingkampagner. Vi kan spore, hvordan du har tilgået vores hjemmeside, hvilke reklamer, du har klikket på, og hvilke sider du har besøgt.  Læs mere