Logo 5

PRINCE2

PRINCE2 er efterhånden blevet standarden inden for projektledelse. PRINCE2 betyder PRojects IN Controlled Environments og er en måde at styre projekter på. PRINCE2 er en projektledelsesmetode, hvor der bliver arbejdet med 7 principper, 7 temaer og 7 processer samt nogle præstationsmål. Ideen er, at ved at benytte PRINCE2-frameworket kan vi bedre styre projekterne fra ide over produktion til aflevering.

De syv principper

Der er syv principper i PRINCE2. De gælder for alle projekter. Principperne er gennemtestede og gennemprøvede i utallige projekter, hvilket betyder, at de har bevist deres værdi og gyldighed. Principperne giver en god struktureret ramme for deltagerne i et projekt. De syv principper er:

 • Fortsat forretningsbegrundelse
 • Lære af erfaringer
 • Fast roller og ansvar
 • Faseopdeling
 • Afvigelsesstyring
 • Fokus på produkter
 • Tilpasning til projektet.
 
De er en slags best practise, der sikrer, at projektmetodens værdier bliver fastholdt og udnyttet gennem hele projektet.
Prince2

Temaer i PRINCE2

I PRINCE2 er der også syv temaer eller discipliner. De bliver tilpasset det enkelte projekt og projektmiljøet. Temaerne er:

 • Business case
 • Organisation
 • Kvalitet
 • Planer
 • Risiko
 • Ændringer
 • Fremdrift.
 

Hver tema har sine værktøjer og produkter, der skal hjælpe med at få projektet i hus. Ideen er, at alle projekter er forskellige og vil opleve forskellige udfordringer. Risikoen er forskellig, behovet for ændringer varierer osv. Derfor bliver temaer tilpasset ikke bare projektet, men også hele det miljø projektet befinder sig i. En softwareupgradering eller en bro har selv sagt forskellige udfordringer, hvilket bliver understøttet i PRINCE2. 

PRINCE2’s temaer: 

 • Business case
 • Organisation
 • Kvalitet
 • Planer
 • Risiko
 • Ændringer
 • Fremdrift.

Processer

Der er også nogle processer i PRINCE2. Alle projekter går gennem en række processer og faser, som i PRINCE2 godt kan have nogle lidt underlige navne, men de hjælper i sidste ende med drive projektet fremad. De er en slags liste med alt, hvad der skal gøres i et projekt fra ide hele vejen til aflevering af produktet/produkterne. 
 
 • Start af et projekt
 • Styring af et projekt
 • Initieringsfasen
 • Styring af en fase
 • Styring af en leverance
 • Styring af en faseovergang
 • Afslutning af et projekt
 
Netop opdelingen i faser er en af PRINCE2’s styrker. Det er med til at flytte fokus til den enkelte delopgave (kaldet arbejdspakke), projektdeltagerne er i gang med. Når den opgave er løst, går vi videre til næste fase. Det lyder banalt, men det er det ikke altid. Der er nemlig en opsamling efter hver fase for at vurdere, om forretningsbegrundelsen stadig er til stede og for at samle op på den netop overståede fase osv. 

Præstationsmål i PRINCE2

Endelig er der også nogle variabler eller præstationsmål med relation til de produkter, vi skal producere. Præstationsmålene er:

 • Tid
 • Omkostninger
 • Kvalitet
 • Omfang
 • Udbytte
 • Risiko.
 

Der bliver målt på variablerne gennem hele projektet. Tesen er, at hvis projektlederen har styr på disse seks variabler, hvilket vil sige deres tolerancer, vil projektet blive en succes. Tolerancerne vil komme under pres, det gør de ofte, men ved at overvåge præstationsmålene kan vi forholde os til dem og finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Derfor bliver de variablerne overvåget hele tiden, gennem alle faser og hele vejen gennem projektet, ja en enkelt selv efter projektet.

Derfor er vi glade for PRINCE2 og bruger det i mange af de projekter, vi deltager i.

Alle typer projekter

PRINCE2 kan bruges til alle typer projektet, fordi frameworket bliver skaleret og tilpasset alt efter, hvor stort og kompliceret projektet er. PRINCE2 bliver derfor brugt til alle former for projekter lige fra marketingkampagner over softwareimplementering og softwareudvikling til opførelse af koncertsale.

Ved at bruge PRINCE2 sikrer vi, at projekterne giver den størst mulige forretningsmæssig værdi. Til glæde for vores kunder og slutbrugere.
 

Skal din virksomhed i gang med et projekt, kan PRINCE2 være en effektiv måde at styre projektet på. Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Læs også om

Agil projektledelse

Når projektet er komplekst, og du ikke helt kender vejen til målet.

Vandfaldsmodellen

I projekter, hvor produktet og vejen dertil klar og tydelig, er vandfaldsmodellen oplagt.

Kontakt os for at høre mere

Ring

Du er velkommen til at ringe, hvis du har brug for hjælp med din kommunikation

29 705030

Contenti er et content marketingbureau med speciale i e-commerce, webkommunikation og -strategi. Vi arbejder med projektledelse, webshops, nyhedsbreve, websites og søgemaskineoptimering (SEO).

© Contenti

Tietgensgade 72
1704 København V.
Tlf.: 29 70 50 30
E-mail: hello@contenti.dk
CVR-nr.: 42096415

Vi bruger sporingscookies på vores hjemmeside for at forbedre vores marketingkampagner. Vi kan spore, hvordan du har tilgået vores hjemmeside, hvilke reklamer, du har klikket på, og hvilke sider du har besøgt.  Læs mere